KAM.

Communicatie advies en training

“Vanuit een onafhankelijke positie meewerken aan en ondersteuning geven om continuïteit, kwaliteit en een optimale sfeer binnen uw leef en / of werkgebied te waarborgen”.

Kenneth Alexander Macnack, verder te noemen als KAM, staat voor een onafhankelijke kijk op vraag en problematiek. Door de onafhankelijkheid ben ik in staat u, binnen uw netwerk, uit uw dagelijkse denkbeelden of gedragingen te halen en inzicht te geven in hoe u uw situatie kunt optimaliseren. Overigens zonder te pretenderen dat ik alle kennis in huis heb en alwetend ben.

KAM gelooft namelijk stellig dat de kennis voor het oplossen van problemen voor een grootdeel bij u of in uw netwerk aanwezig is. KAM geeft u echter de handvatten om dit in te zien en uw kennis op adequate wijze te gebruiken.

Wat doe ik

Vanuit de ontmoeting met mensen beschouwt en overlegt KAM welke interventies er nodig zijn om het individu naar een hoger plan te tillen. Interventies kunnen zijn adviesgesprekken, begeleiding, training, coaching en intervisie.
Mijn missie is (ont)moeten. Ontmoeten betekent voor mij zonder vooroordelen naar iemand kijken. Ik ben altijd nieuwsgierig; wie bent u, wat roept u bij mij op en dat beschouwen. Ont-moeten is ook niet moeten. Ik geef graag iedereen de ruimte om de vrijheid te voelen en te hebben om te kunnen zijn wie hij of zij is.

Lees meer

Kenneth Macnack

Kenneth Alexander Macnack, verder te noemen als KAM, staat voor een onafhankelijke kijk op vraag en problematiek. Door de onafhankelijkheid ben ik in staat u, binnen uw netwerk, uit uw dagelijkse denkbeelden of gedragingen te halen en inzicht te geven in hoe u uw situatie kunt optimaliseren. Overigens zonder te pretenderen dat ik alle kennis in huis heb en alwetend ben.

Advisering & Begeleiding

Begeleiden en ondersteunen van individuen en gezinnen bij complexe zorgvraagstukken. KAM werkt zeer praktijkgericht vanuit een professioneel oogpunt. Daarbij houdt ik een korte lijn met de cliënten en samenwerkende partners, zorgaanbieders, wijkteams en reclassering.

Lees meer

Training & Begeleiding

De training wordt ingezet om een client te ondersteunen en begeleiden in haar dag en door situatie. Het middel sport is daarbij een optie. Het doel is het oefenen en inzetten van bewust geworden (nieuwe) kwaliteiten en vaardigheden. Men krijgt inzicht hoe er met eigen nieuwe mogelijkheden sturing geven kan worden naar een gewenst resultaat.

Lees meer