Advisering & Begeleiding

Begeleiden en ondersteunen van individuen en gezinnen bij complexe zorgvraagstukken. KAM werkt zeer praktijkgericht vanuit een professioneel oogpunt. Daarbij houdt ik een korte lijn met de cliënten en samenwerkende partners, zorgaanbieders, wijkteams en reclassering.

Vanuit dat oogpunt kan KAM ook adviseren, met betrekking tot de afstemming van de partijen die bij de casus betrokken zijn: “Wie doet wat wanneer en hoe” Met als doel, het uitwisselen van kennis en verwerven van inzichten en begrip als basis voor effectief gedrag binnen een professioneel kader. Teneinde overeenstemming te hebben hoe alle betrokken partijen dit op individueel niveau binnen het netwerk gaat / kan effectueren.

Wat doe ik?

Afhankelijk van de situatie wordt er met de client en de samenwerkende partners een plan van aanpak gemaakt met als inzet een verbetering / verandering van de bestaande situatie.
(Dit wordt vastgelegd in MEXTRA, maakt zorg inzichtelijk).

De samenwerkende partners hebben naast hun HBO diploma’s en ruime praktijk ervaring als ambulante hulpverleners. De overige samenwerkende partners zijn MBO-4 geschoold en / of op dat niveau ervaringsdeskundig. Alle medewerkers hebben een VOG. De HBO geschoolde hebben daarnaast ook een SKJ registratie.
De begeleiding wordt in MEXTRA, gemonitord, inzichtelijk gemaakt en geëvalueerd door en voor alle betrokken partijen. Hierdoor kan er al in elk stadium gekeken en bepaald worden of de ingezette tijd en middelen voldoen, afgeschaald of anders ingezet moeten worden.

De begeleiding is er voor jeugd en WMO met een lichtverstandelijke beperking en / of gedragsproblemen. In 11 gemeenten binnen regio Arnhem is KAM gecontracteerd voor de volgende diensten:

• Dag activiteit licht productcode 07A11
• Dag activiteit midden productcode 07A12
• Begeleiding jeugd productcode 45B13; begeleiding NHA productcode 45B14;
• Begeleiding jeugd speciaal productcode 45B15.
• Begeleiding WMO productcode 02A03; begeleiding NAH 02A19; begeleiding speciaal productcode 45B15
• Jeugd- jeugdhulp niveau 1 productcode 43A35; niveau 2 productcode 43A36.

Vanuit de overheid zijn, onder andere zorgorganisaties, verplicht de meldcode te gebruiken ingeval van vermoedens huislijk geweld en kindermishandeling. KAM heeft haar eigen meldcodes ontwikkeld die voldoen aan de huidige voorschriften conform de wetgeving van 2019. Alle ingehuurde – en samenwerkende partijen zijn hiervan op de hoogte / in kennis gesteld. Hieronder de 5 belangrijkste stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stap 1: Het in kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Het overleggen met een collega. Bij twijfel het raadplegen van een deskundige / Veilig Thuis.
Stap 3: Het gesprek aangaan met de betrokkene(n).
Stap 4: Het afwegen volgens het kader van de situatie. Bij twijfel nogmaals raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 5: Het besluit komt na afweging aan de hand van het afwegingskader:
- is de melding noodzakelijk
- Is de begeleiding afdoende om de situatie te verbeteren / op te lossen? Moeten we opschalen? Wordt er een andere specialisme gevraagd?specialist nodig

Advisering & Begeleiding

Begeleiden en ondersteunen van individuen en gezinnen bij complexe zorgvraagstukken. KAM werkt zeer praktijkgericht vanuit een professioneel oogpunt. Daarbij houdt ik een korte lijn met de cliënten en samenwerkende partners, zorgaanbieders, wijkteams en reclassering.

Lees meer

Training & Begeleiding

De training wordt ingezet om een client te ondersteunen en begeleiden in haar dag en door situatie. Het middel sport is daarbij een optie. Het doel is het oefenen en inzetten van bewust geworden (nieuwe) kwaliteiten en vaardigheden. Men krijgt inzicht hoe er met eigen nieuwe mogelijkheden sturing geven kan worden naar een gewenst resultaat.

Lees meer