Aanmelding

Bij KAM gaat de aanmelding altijd via het wijkteam, andere gemeentelijke instellingen en / of reclassering. Zij maken de eerste match, waarna zij mij uitnodigen om kennis te maken met jou als betrokken persoon.

In de kennismaking, die verdeeld kan zijn over meerdere gesprekken, komen de volgende zaken aan de orde:

  • De opdracht aan KAM van het wijkteam, andere gemeentelijke instellingen en / of reclassering
  • De (hulp)vraag vanuit de client.
  • De inzet met betrekking tot uren.
  • Het plan van aanpak, wie doet wat wanneer, hoe en hoeveel.
  • Er worden korte en lange termijn doelen gesteld.
  • Evaluatie momenten vastgelegd, waarin de afspraken en resultaten gemonitord worden. Hierin hebben alle betrokken partijen een gelijkwaardig aandeel van uit de eigen expertise. Het is in deze gespreken waar er gekeken wordt of de begeleiding nog actueel is.

KAM kent, door deze aanpak, geen wachttijden. Jij komt pas in beeld bij KAM als er overeenstemming en ruimte is.

Advisering & Begeleiding

Begeleiden en ondersteunen van individuen en gezinnen bij complexe zorgvraagstukken. KAM werkt zeer praktijkgericht vanuit een professioneel oogpunt. Daarbij houdt ik een korte lijn met de cliënten en samenwerkende partners, zorgaanbieders, wijkteams en reclassering.

Lees meer

Training & Begeleiding

De training wordt ingezet om een client te ondersteunen en begeleiden in haar dag en door situatie. Het middel sport is daarbij een optie. Het doel is het oefenen en inzetten van bewust geworden (nieuwe) kwaliteiten en vaardigheden. Men krijgt inzicht hoe er met eigen nieuwe mogelijkheden sturing geven kan worden naar een gewenst resultaat.

Lees meer